Weten

     Het is gedaan, het laatste woord gesproken,
     diep ademend wacht ik je wederwoord,
     want alles kan: m'n wereld koel verstoord,
     een nieuw begin, de fakkel weer ontstoken...

     Zoals na 't woest akkoord de opgebouwde spanning
     behouden blijft en in de rusten verder stijgt,

     zo, in seconden, groei ik tot de vrouw
     voor wie jijzelf de kiem ooit hebt gelegd.
     Mijn angst is weg. Jouw antwoord, wat j' ook zegt,
     ik zal het overwegen, vrouw? hou? jou? trouw?