GHL

 


je seint signalen, tekens

voor hier ben ik, waar jij

straalt hoop en liefde uit

gelooft ontvangst

 

weerklank in klare droom

reikend gebaar elkaar

voelend aanwezigheid

verlossing blijft uit.

 

Is dit het meest? op ijle weg

rondtasten naar liefde

zoeken naar wat je rol

spelen dat je die wist.

 

'08