Madonna

Als ik geen lekke band gekregen had,
waardoor ik stoppen moest bij die plataan,
dan lag ze daar nog naast dat stoffig pad,
waarlangs de boeren naar het kerkhof gaan.

Ze werd als vuilnis met de bloemen afgedankt,
toen 't graf geruimd werd dat ze tooide, vele jaren.
Nu staat ze op mijn schoorsteen, bloemomrankt.
Zal Zij als wederdienst ook mij bewaren?