Volle maan in juli

                         Op 't stille strand verraden vage schimmen
                         hun samensmelten, één als zee en lucht.
                         Ze zijn als wij het campinglicht ontvlucht
                         en wachten waar de maan uit zee zal klimmen.

                         Uit paarse nevels, die zacht op gaan lichten
                         wanneer een vissersboot zijn lamp ontsteekt,
                         rijst, zichtbaar door de blik ernaast te richten,
                         de dof-oranje maan, die klimmend bleekt.

                         Van 't duin komt hossend, onder joelend lallen
                         een groepje ouderen, in kennelijke staat.
                         Men  zingt nog lang niet dood te zullen vallen,
                         terwijl 't serene licht hun angstgezicht verraadt.