Spelletje

Het groepje kinderen wijkt toch maar achteruit
als Heini B. zijn lippen om het rietje sluit.

De kikker schokt, maakt zacht een fluitgeluid,
bij 't openscheuren van zijn strakgespannen huid.

De beul kijkt nagenietend, hoogst voldaan,
grijnzend de groengeworden kleintjes aan.