Grote gele kwikstaart

Aan oever van de beek zijn oude rattenholen
voor zeldzaam kwikstaartpaar perfekte nestelplek.
Geelzwart gewapper en gewip, als vlinders,
verraadt, naast Ima Sumackreet, hun stek.
We hoeden 't broedenwonder als een vrek
en waken over hen tot hun vertrek.
Al twintig jaren immers was het stil,
na fotograaf of drie, die als een gek
de spuit ontlaadden op de vogelkinders,
verblindend licht, ........kalenderblad april.