HOME           boven

Naar Overzicht Bergbeek
 


Bergbeek 5 - Zwemmers

Dat honden kunnen zwemmen, net als paarden, koeien en reeŽn wist ik, maar dat er ook andere dieren perfect kunnen zwemmen, had ik me niet gerealiseerd.

We wonen bij de Ratumse Beek en de Willinkbeek, en we zien nog wel eens bos-en weibewoners in het water van de beek. Als het heet weer is, breekt er wel eens een koe uit om te gaan pootjebaden. ReeŽn komen bijna dagelijks door de beek naar onze wei, ze hoeven niet te zwemmen, waden is genoeg. Ruiters steken te paard de beek over, en honden zwemmen ingegooide takken achterna. Allemaal heel gewoon en vertrouwd.

Als je rustig zit te lezen op een bankje bij de beek en je hoort geritsel naast je, dan kijk je natuurlijk even op. Een vogel? Nee het snuift. Een hond? Nee, die is niet zo behoedzaam. Een ree? Nee, het is klaarlichte dag, dus dat is onwaarschijnlijk. Een kat? Nee die hoor je niet. Nu wordt het toch spannend: wat beweegt daar heel zacht door het droge hoge gras achter de struiken op weg naar de beek? Het moet haast een waterrat zijn, zo voorzichtig klinkt het.
Een plons vlak bij. De enorme windwijzerhaas* zwemt vlot schuin over de beek naar de andere oever, klimt tussen het riet naar boven, schudt zich als een hond en verdwijnt richting retentiebekken. Dat hij slim is, wisten we al, maar dat hij ook kon zwemmen, daaraan hadden we nooit gedacht.
* we noemen hem de windwijzer, omdat hij 's winters vaak uitrust bij de stam van de eik die midden in de wei staat. Hij ligt altijd aan de lijzijde van de stam, kontje ertegenaan, zodat we precies kunnen zien waar de wind vandaan komt. Hij was er al 2 winters. Hij is beroemd, want ik meldde dit gedrag aan de Gelderlander en het kwam in de natuurrubriek van Gerrit Jansen te staan.

Een andere zwemmer is de mol. Ik heb hem nog nooit in de beek zien zwemmen, maar wel midden op het Pikmeer in Friesland. Eigenlijk hoort hij niet hier in dit stukje over de beekzwemmers, maar als hij een groot meer over kan zwemmen, kan hij ook wel een langzaam stromende beek oversteken.
We zeilden tijdens een zeilweek met de derdeklassers in boten van 6 personen. Zeker 12 mensen hebben de mollen zien zwemmen. Het was heel bijzonder om te zien. Voor ons tenminste.

Een bunzing vist kikkers uit onze vijver, en ik vraag me nu af of ook andere marterachtigen kunnen zwemmen. Ja, de otter, maar de wezel, of de steenmarter?
En egels en konijnen? Wie heeft het wel eens gezien? Ik denk dat ze het net als katten en eekhoorns kunnen als ze per ongeluk in het water terecht komen, maar dat ze het niet uit zichzelf doen. Ik ben benieuwd of iemand dat weet. In dierenboeken gaat het bijna nooit over zwemmen. ( Toen ik net in de Basisgids flora en fauna van Nederland - Natuurmonumentenuitgave- keek naar paddestoelen voor de foto met glazen paddestoelen in LOG 3- zag ik toevallig op de volgende bladzij staan:  de egel kan klimmen en zwemmen. Weer wat geleerd)

omhoog         volgende