Naar overzicht Schrijven

 Naar aanleiding van een advertentie in de zaterdagkrant van 2 december waarin
Gevraagd: Beleidsmedewerker Samenleving (m/v)


Schrijven 25 Personeelsadvertentie

Magdalena, doe die la met proefballonnetjes maar dicht en kom even hier, ik wil iets met je overleggen.
Zo, nog eens over die overbevolking.
Ik kan het bijna niet meer aan, ben altijd druk met smeekbeden aanhoren, aan kinderen ouders toewijzen of stervenden rust geven, dat soort werk, maar de echt belangrijke dingen blijven liggen.
Ja, lieverd, je helpt me wel goed, ik zeg niet dat je geen geweldige steun voor me bent, maar er moet hier iemand bijkomen, die de boel weer op de rails zet. Ik ben toe aan een time-out, ik wil me ergens rustig gaan beraden op de toekomst. Ik wil voor mezelf duidelijk krijgen of we wel met deze zaak door moeten gaan of liever helemaal opnieuw zullen beginnen. Maar nu moet er wel eerst een competente plaatsvervanger komen voor de tijd dat ik weg ben.
Nee, lieve Magdalena, ik zie je teleurgestelde gezicht, wat lijk je dan toch veel op mijn moeder, ook zo liefhebbend en dienend, maar voor deze taak heb ik een echte man nodig, één die weet hoe de Samenleving in elkaar zit, één die de juiste personen de juiste ingevingen influistert.

Ik heb al een functieomschrijving bedacht voor een personeelsadvertentie, wat vind je hiervan:

Gevraagd: Beleidsmedewerker Samenleving (m/v). Flink groot en vet, moet opvallen. Ik bedoel de letters, Leentje.
Ik kan natuurlijk niet bij de functieomschrijving aankomen met Moet in het bezit zijn van goddelijke kwaliteiten. Je zult dan eens zien hoeveel idioten er reageren. Nee, we omschrijven het op een manier die ze kennen. Dus meer in deze geest:
Hij is een generalist voor de cluster Samenleving.
Klinkt goed, he? Dan heb ik nog bedacht dat hij eigenlijk drie gebieden aan moet kunnen, een drie-eenheid, zoiets, dat is bovendien goedkoper voor ons dan drie verschillende generalisten. Kijk eens of de krant van zaterdag er nog ligt, dan kan ik afkijken hoe ze het tegenwoordig precies omschrijven. Welke? De Volkskrant of de Trouw natuurlijk, die lezen we toch? lees jij de Telegraaf wel eens dan?

Nou, wat zie ik? Dit lijkt er al aardig op:
Hij is beleidsmedewerker met het accent op cultuur en jeugd
daar hou ik nou ook zo van, mooie combinatie, heel wijs, maar ik zou liever de kindertjes eerst noemen,
en dan hier, dat is ook een mooie omschrijving:
Hij is beleidsmedewerker met het accent op sociale voorzieningen en sport, waarbij een juridische achtergrond een pré is
Magdalena, heb jij een idee waar die juridische achtergrond voor nodig is? Sociale voorzieningen en sport, dat heeft toch met samenwerken en opkomen voor elkaar te maken? en met op een gezonde manier plezier hebben samen? Zo heb ik het toch bedoeld?
Magdalena, denk je dat echt? Je bent toch minder naïef dan ik dacht! Dan hier, gossie, het is daar toch wel behoorlijk ingewikkeld geworden:
Hij is een beleidsmedewerker WMO/zorg.
Dat is natuurlijk Waar Mogelijk Opgewekt/ zorgen.  Net of dat niet vanzelf spreekt! Mijn moeder deed en doet niet anders. Moet daar een beleidsmedewerker voor komen? Ik heb echter een klein vermoeden, dat ze er dus iets minder opgewekts mee bedoelen. Misschien kan ik toch beter nog even aanblijven, die time-out moet dan maar een jaartje opschuiven.

Eens even kijken, wat zal ik het eerst aanpakken? Is die lijst echt zo lang, Lena? Laten we  dan maar meteen beginnen. Als jij nou de ijskap neemt, dat blijkt meer vrouwenwerk, dan doe ik de biggen.

©LeidjeBerg